wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Tarieven

Recentelijk heeft het kabinet besloten het experiment met de vrije tarieven niet langer te continueren. Per 1 januari 2014, zullen er weer door de overheid vastgestelde tarieven van kracht zijn.
Vanaf die datum werken we weer met vaste tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa heeft hiervoor de oude verrichtingenlijst van 2011 als basis genomen en heeft de prijzen ten opzichte van dat jaar geïndexeerd met 4,5% voor inflatie.

Voor vragen over vergoedingen van behandelingen verwijzen wij u naar de site van uw zorgverzekeraar. In onze praktijk kunt u op de volgende wijze betalen: pin, visa en contant.

Aanmelden / Registering


.

Verdoving (A-codes)

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 13,21 € 13,16 € 13,88
A15 Oppervlakte verdoving € 6,87 € 6,84 € 7,22
A20 Behandeling onder algehele narcose € Kostpijs € Kostpijs € Kostpijs
.

Verdoving door middel van een roesje (B-codes)

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 26,42 € 26,33 € 27,76
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 26,42 € 26,33 € 27,76
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 34,44 € 34,33 € 36,2
.

Consultatie en diagnostiek (C-codes)

C11 Periodieke controle € 20,08 € 20,01 € 21,09
C13 Probleemgericht consult € 20,08 € 20,01 € 21,09
C22 Schriftelijke medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 20,08 € 20,01 € 21,09
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan € 95,13 € 94,77 € 99,92
C29 Ja * Studiemodellen t.b.v. behandelplan € 26,42 € 26,33 € 27,76
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven of onderkaak € 52,85 € 52,65 € 55,51
C80 Mondzorg aan huis € 15,85 € 15,8 € 16,65
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose € 42,28 € 42,12 € 44,41
C85 Weekendbehandeling € 20,08 € 20,01 € 21,09
C86 Avondbehandeling € 20,08 € 20,01 € 21,09
C87 Nachtbehandeling € 20,08 € 20,01 € 21,09
.

Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)

E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 20,08 € 20,01 € 21,09
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 36,99 € 36,86 € 38,86
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 29,07 € 28,96 € 30,53
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten € 45,01 € 44,86 € 47,3
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 95,13 € 94,77 € 99,92
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 137,41 € 136,89 € 144,33
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 179,69 € 179,02 € 188,74
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 221,97 € 221,14 € 233,15
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 15,85 € 15,8 € 16,65
E31 Snij-/ hoektand € 105,7 € 105,3 € 111,02
E32 Premolaar € 147,98 € 147,42 € 155,43
E33 Molaar € 190,26 € 189,55 € 199,84
E34 Ja * Aanbrengen retrograde vulling € 21,14 € 21,06 € 22,2
E36 Ja * Het trekken van een element met re-implantatie € 73,99 € 73,71 € 77,72
E37 Kijkoperatie € 63,42 € 63,18 € 66,61
E40 Directe pulpa-overkapping € 26,42 € 26,33 € 27,76
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 10,57 € 10,53 € 11,1
E43 Ja * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 21,14 € 21,06 € 22,2
E44 Verwijderen spalk € 5,28 € 5,27 € 5,55
E45 Aanbrengen rubberdam € 10,57 € 10,53 € 11,1
E51 Verwijderen van kroon of brug € 31,71 € 31,59 € 33,31
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 26,42 € 26,33 € 27,76
E53 Verwijderen van wortelstift € 36,99 € 36,86 € 38,86
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 26,42 € 26,33 € 27,76
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 26,42 € 26,33 € 27,76
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 36,99 € 36,86 € 38,86
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 26,42 € 26,33 € 27,76
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 42,28 € 42,12 € 44,41
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 73,99 € 73,71 € 77,72
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 47,56 € 47,39 € 49,96
E63 Ja * € 39,64 € 39,49 € 41,63
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 42,28 € 42,12 € 44,41
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 42,28 € 42,12 € 44,41
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 52,85 € 52,65 € 55,51
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 26,42 € 26,33 € 27,76
E85 Elektronische lengtebepaling € 13,21 € 13,16 € 13,88
E86 Gebruik operatiemicroscoop € 71,35 € 71,08 € 74,94
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 52,85 € 52,65 € 55,51
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 42,28 € 42,12 € 44,41
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 15,85 € 15,8 € 16,65
E97 Ja * Uitwendig bleken per kaak € 66,06 € 65,81 € 69,39
E98 Materiaal uitwendig bleken € Kostpijs € Kostpijs € Kostpijs
.

kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) € 132,12 € 131,63 € 138,78
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie € 84,56 € 84,24 € 88,82
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling € 58,13 € 57,92 € 61,06
G10 Niet standaard beetregistratie € 79,27 € 78,98 € 83,27
G11 Scharnierasbepaling € 79,27 € 78,98 € 83,27
G12 Centrale relatiebepaling € 73,99 € 73,71 € 77,72
G13 Protrale/laterale bepalingen € 52,85 € 52,65 € 55,51
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 475,64 € 473,87 € 499,6
G15 Voor het behouden van beethoogte € 26,42 € 26,33 € 27,76
G16 Therapeutische positiebepaling € 26,42 € 26,33 € 27,76
G20 Beetregistratie intra-oraal € 52,85 € 52,65 € 55,51
G33 Ja * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 52,85 € 52,65 € 55,51
G61 Instructie spieroefeningen € 52,85 € 52,65 € 55,51
G62 Ja * Occlusale spalk € 142,69 € 142,16 € 149,88
G63 Ja * Repositiespalk € 211,4 € 210,61 € 222,05
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties € 26,42 € 26,33 € 27,76
G65 Ja * Indirect planmatig inslijpen € 290,67 € 289,58 € 305,31
G66 Biofeedbacktherapie € 47,56 € 47,39 € 49,96
G67 Behandeling triggerpoint € 58,13 € 57,92 € 61,06
G69 Ja * Opbeetplaat € 58,13 € 57,92 € 61,06
G71 Ja * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 264,25 € 263,26 € 277,56
G72 Controlebezoek MRA € 26,42 € 26,33 € 27,76
G73 Ja * Reparatie MRA met afdruk € 42,28 € 42,12 € 44,41
.

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)

H11 Trekken tand of kies € 39,64 € 39,49 € 41,63
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 29,6 € 29,48 € 31,09
H21 Kosten hechtmateriaal € 5,7 € 5,68 € 5,99
H26 Hechten weke delen € 58,13 € 57,92 € 61,06
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 63,42 € 63,18 € 66,61
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 47,56 € 47,39 € 49,96
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 31,71 € 31,59 € 33,31
H42 Wortelpuneratie, per tandwortel, zonder afsluiting € 63,42 € 63,18 € 66,61
H43 Wortelpuneratie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 84,56 € 84,24 € 88,82
H44 Primaire antrumsluiting € 58,13 € 57,92 € 61,06
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 52,85 € 52,65 € 55,51
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 15,85 € 15,8 € 16,65
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 73,99 € 73,71 € 77,72
H60 Marsupialisatie € 73,99 € 73,71 € 77,72
H65 Primaire sluiting € 142,69 € 142,16 € 149,88
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 73,99 € 73,71 € 77,72
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 142,69 € 142,16 € 149,88
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 100,41 € 100,04 € 105,47
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 169,12 € 168,49 € 177,64
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend o € 52,85 € 52,65 € 55,51
.

Implantaten (J-codes)

J01 Initieel onderzoek implantologie € 58,46 € 58,35 € 72,16
J02 Ja * Verlengd onderzoek implantologie € 89,95 € 89,77 € 111,02
J03 Ja * Proefopstelling € 121,43 € 121,19 € 149,88
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 40,48 € 40,4 € 49,96
J06 Vrijleggen foramen mentale € 26,98 € 26,93 € 33,31
J07 Ja * Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik € Kostpijs € Kostpijs € Kostpijs
J08 Ja * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 17,99 € 17,95 € 22,2
J09 Ja * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 215,87 € 215,45 € 266,45
J10 Ja * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 134,92 € 134,66 € 166,53
J11 Prepareren donorplaats € 121,43 € 121,19 € 149,88
J12 Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 130,42 € 130,17 € 160,98
J13 Ja * Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 62,96 € 62,84 € 77,72
J15 Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 76,45 € 76,31 € 94,37
J16 Ja * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft € 76,45 € 76,31 € 94,37
J17 Ja * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 116,93 € 116,7 € 144,33
J18 Ja * Ophoging bodem bijholte orthograad € 53,97 € 53,86 € 66,61
J19 Toeslag esthetische zone € 58,46 € 58,35 € 72,16
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 205,53 € 175,06 € 216,49
J21 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond € 73,76 € 62,84 € 77,72
J22 Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond € 103,44 € 103,24 € 127,68
J23 Ja * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 67,46 € 67,33 € 83,27
J24 Ja * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond € 22,49 € 22,44 € 27,76
J25 Ja * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond € 40,48 € 40,4 € 49,96
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 148,41 € 148,12 € 183,19
J27 Vervangen implantaat € 205,53 € 175,06 € 216,49
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 94,44 € 94,26 € 116,57
J31 Volgende bindweefseltransplantaat € 44,97 € 44,89 € 55,51
J32 Ja * Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 103,44 € 103,24 € 127,68
J33 Kosten implantaat (techniek) € 284,55
J40 Ja * Twee magneten/drukknoppen € 139,42 € 139,15 € 172,09
J41 Ja * Elke volgende magneet, drukknop € 31,48 € 31,42 € 38,86
J42 Ja * Staaf tussen twee implantaten € 184,39 € 184,03 € 227,6
J43 Ja * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 58,46 € 58,35 € 72,16
J44 Ja * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 22,49 € 22,44 € 27,76
J50 Ja * Boven- en onder klikgebit € 463,22 € 462,33 € 571,77
J51 Ja * Onder-klikgebit € 301,32 € 300,74 € 371,93
J52 Ja * Boven-klikgebit € 301,32 € 300,74 € 371,93
J53 Ja * Omvorming klikgebit € 89,95 € 89,77 € 111,02
J54 Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 116,93 € 116,7 € 144,33
J55 Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 134,92 € 134,66 € 166,53
J56 Ja * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 157,4 € 157,1 € 194,29
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 76,45 € 76,31 € 94,37
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 98,94 € 98,75 € 122,13
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 121,43 € 121,19 € 149,88
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 49,47 € 49,37 € 61,06
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 80,95 € 80,8 € 99,92
J70 Ja * Opvullen zonder staafdemontage € 125,92 € 125,68 € 155,43
J71 Ja * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 157,4 € 157,1 € 194,29
J72 Ja * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 179,89 € 179,55 € 222,05
J73 Ja * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 202,38 € 201,99 € 249,8
J74 Ja * Reparatie zonder staafdemontage € 49,47 € 49,37 € 61,06
J75 Ja * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 94,44 € 94,26 € 116,57
J76 Ja * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 116,93 € 116,7 € 144,33
J77 Ja * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 139,42 € 139,15 € 172,09
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 457,82
J97 Overheadkosten implantaten € 165,49 € 164,96 € 204,01
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 93,66 € 93,36 € 115,46
.

Preventieve mondzorg (M-codes)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, tarief is per 5 min € 11,85 € 11,8 € 12,44
M02 Consult voor evaluatie van preventie, tarief is per 5 min € 11,85 € 11,8 € 12,44
M03 Gebitsreiniging, tarief is per 5 min € 11,85 € 11,8 € 12,44
M05 Beslijpen en/of fluorideren melkelement € 23,78 € 23,69 € 24,98
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 26,42 € 26,33 € 27,76
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 21,14 € 21,06 € 22,2
M32 Ja * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 15,85 € 15,8 € 16,65
M61 Ja * Mondbeschermer € 23,78 € 23,69 € 24,98
.

Kunstgebitten (P-codes)

P01 Ja * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 36,99 € 36,86 € 38,86
P02 Ja * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 79,27 € 78,98 € 83,27
P03 Ja * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 52,85 € 52,65 € 55,51
P04 Ja * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 79,27 € 78,98 € 83,27
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 36,99 € 36,86 € 38,86
P07 Ja * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 15,85 € 15,8 € 16,55
P08 Ja * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 42,28 € 42,12 € 44,41
P10 Ja * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 79,27 € 78,98 € 83,27
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 58,13 € 57,92 € 61,06
P15 Ja * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 158,55 € 157,96 € 166,53
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 58,13 € 57,92 € 61,06
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 52,85 € 52,65 € 55,51
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 15,85 € 15,8 € 16,55
P21 Ja * Volledig kunstgebit bovenkaak € 158,55 € 157,96 € 166,53
P25 Ja * Volledig kunstgebit onderkaak € 211,4 € 210,61 € 222,05
P27 Reoccluderen € 52,85 € 52,65 € 55,51
P28 Naregistratie en remounten € 52,85 € 52,65 € 55,51
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 42,28 € 42,12 € 44,41
P30 Ja * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 343,52 € 342,24 € 360,82
P31 Ja * Wortelkap met stift € 132,12 € 131,63 € 138,78
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 79,27 € 78,98 € 83,27
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 52,85 € 52,65 € 55,51
P34 Ja * Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 216,68 € 215,87 € 227,6
P35 Ja * Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 295,96 € 294,85 € 310,86
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 26,42 € 26,33 € 27,76
P37 Fronstelling in aparte zitting € 31,71 € 31,59 € 33,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 58,13 € 57,92 € 61,06
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 79,27 € 78,98 € 83,27
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 13,21 € 13,16 € 13,88
P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 26,42 € 26,33 € 27,76
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 26,42 € 26,33 € 27,76
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 31,71 € 31,59 € 33,31
P45 Ja * Noodkunstgebit € 105,7 € 105,3 € 111,02
P51 Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 36,99 € 36,86 € 38,86
P52 Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 79,27 € 78,98 € 83,27
P53 Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 52,85 € 52,65 € 55,51
P54 Ja * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 79,27 € 78,98 € 83,27
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 36,99 € 36,86 € 38,86
P57 Ja * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 15,85 € 15,8 € 16,55
P58 Ja * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 42,28 € 42,12 € 44,41
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 31,71 € 31,59 € 33,31
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 26,42 € 26,33 € 27,76
P70 Ja * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage € 147,98 € 147,42 € 155,43
P78 Ja * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 42,28 € 42,12 € 44,41
P79 Ja * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 42,28 € 42,12 € 44,41
.

Kronen en bruggen (R-codes)

R08 Ja * Eenvlaks composiet inlay € 63,42 € 63,18 € 66,61
R09 Ja * Tweevlaks composiet inlay € 121,15 € 121,1 € 127,68
R10 Ja * Drievlaks composiet inlay € 158,55 € 157,96 € 166,53
R11 Ja * Eenvlaksinlay € 95,13 € 94,77 € 99,92
R12 Ja * Tweevlaksinlay € 147,98 € 147,42 € 155,43
R13 Ja * Drievlaksinlay € 211,4 € 210,61 € 222,05
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 26,42 € 26,33 € 27,76
R24 Ja * Kroon € 232,54 € 231,67 € 244,25
R28 Ja * Endokroon, indirect vervaardigd € 63,42 € 63,18 € 66,61
R29 Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening € 52,85 € 52,65 € 55,51
R31 Opbouw plastisch materiaal wortelkanaal € 52,85 € 31,59 € 33,31
R32 Ja * Gegoten opbouw, indirecte methode € 52,85 € 52,65 € 55,51
R33 Ja * Gegoten opbouw, directe methode € 105,7 € 105,3 € 111,02
R40 Ja * Eerste brugtussendeel € 158,55 € 157,96 € 166,53
R45 Ja * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 79,27 € 78,98 € 83,27
R46 Ja * Brugverankering, per anker € 52,85 € 52,65 € 55,51
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 132,12 € 131,63 € 138,78
R50 Ja * Metalen fixatiekap met afdruk € 26,42 € 26,33 € 27,76
R55 Ja * Gipsslot met extra afdruk € 26,42 € 26,33 € 27,76
R60 Ja * Plakbrug zonder preparatie € 105,7 € 105,3 € 111,02
R61 Ja * Plakbrug met preparatie € 158,55 € 157,96 € 166,53
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 36,99 € 36,86 € 38,86
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven hetaantal van twee € 21,14 € 21,06 € 22,2
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 58,13 € 57,92 € 61,06
R71 Ja * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 58,13 € 57,92 € 61,06
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal € 31,71 € 31,59 € 33,31
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje € 21,14 € 21,06 € 22,2
R74 Ja * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 21,14 € 21,06 € 22,2
R75 Ja * Opnieuw vastzetten plakbrug € 52,85 € 52,65 € 55,51
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 26,42 € 26,33 € 27,76
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 26,42 € 26,33 € 27,76
R78 Ja * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 63,42 € 63,18 € 66,61
R79 Ja * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 105,7 € 105,3 € 111,02
R80 Ja * Temporaire, eerste voorziening € 26,42 € 26,33 € 27,76
R85 Ja * Temporaire, volgende voorziening € 10,57 € 10,53 € 11,1
R90 Ja * Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren. € Kostpijs € Kostpijs € Kostpijs
.

Tandvleesbehandelingen (T-codes)

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 140,05 € 139,53 € 147,11
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 153,26 € 152,69 € 160,98
T21 Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 28,54 € 28,43 € 29,98
T22 Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 21,14 € 21,06 € 22,2
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling € 81,92 € 81,61 € 86,04
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 42,28 € 42,12 € 44,41
T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 73,99 € 73,71 € 77,72
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 55,49 € 55,28 € 58,29
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 106,76 € 106,36 € 112,13
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist € 80,33 € 80,03 € 84,38
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts € 142,16 € 141,63 € 149,33
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygienist € 106,76 € 106,36 € 112,13
T57 Ja * Toepassing lokaal medicament € 57,08 € 56,86 € 59,95
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 140,05 € 139,53 € 147,11
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 153,26 € 152,69 € 160,98
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 171,76 € 171,12 € 180,41
T71 Flapoperatie, per sextant (één zesde deel) € 264,25 € 263,26 € 277,56
T72 Flapoperatie uitgebreid, per sextant (één zesde deel) € 317,1 € 315,91 € 333,07
T73 Directe post-operatieve zorg, kort € 52,85 € 52,65 € 55,51
T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 142,16 € 141,63 € 149,33
T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 137,41 € 136,89 € 144,33
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 66,06 € 65,81 € 69,39
T80 Tandvleestransplantaat € 113,63 € 113,2 € 119,35
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 92,49 € 92,14 € 97,15
T82 Tandvleescorrectie, per element € 50,21 € 50,02 € 52,74
T83 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 132,12 € 131,63 € 138,78
T84 Ja * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) € 317,1 € 315,91 € 333,07
T85 Ja * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element € 105,7 € 105,3 € 111,02
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 171,76 € 171,12 € 180,41
T87 Kroonverlenging per element € 171,76 € 171,12 € 180,41
T88 Kroonverlenging per sextant € 317,1 € 315,91 € 333,07
T89 Directe post-operatieve zorg, kort € 52,85 € 52,65 € 55,51
T90 Directe poseratieve zorg, uitgebreid € 142,16 € 141,63 € 149,33
T91 Pocketregistratie € 31,71 € 31,59 € 33,31
T92 Parodontiumregistratie € 63,42 € 63,18 € 66,61
T93 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 36,99 € 36,86 € 38,86
T94 Behandeling tandvleesabces € 71,35 € 71,08 € Kostpijs
T95 Ja * (Draad)Spalk € 21,14 € 21,06 € 22,2
T96 Uitgebreide Voedingsanalyse € 52,85 € 52,65 € 55,51
.

Uurtarieven (U-codes)

U02 Ja * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in een AWBZ-instelling € 144,84 € 143,94
U03 Ja * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in de AWBZ-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder € 166,1 € 165,48
U05 Ja * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten € 13,84 € 13,79 € 12,44
U10 Ja * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten € 166,1 € 165,48 € 149,33
U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP € 173,13 € 173,13 € 182,53
V11 Eénvlaksvulling € 22,2
V12 Tweevlaksvulling € 36,08
V13 Drievlaksvulling € 47,18
V14 Kroon van plastisch materiaal € 66,61
.

Vullingen (V-codes)

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 63,42 € 63,18 € 66,61
V20 Etsen ten behoeve van composietvulling € 11,1
V21 Etsen in combinatie met etsbare onderlaag ten behoeve van composietvulling € 22,2
V30 Sealen eerste element € 23,78 € 23,69 € 24,98
V35 Sealen ieder volgend element in dezelfde zitting € 13,21 € 13,16 € 13,88
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,28 € 5,27 € 5,55
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 10,57 € 10,53 € 11,1
V60 Indirecte pulpa-overkapping € 16,55
V70 Ja * Parapulpaire stift € 10,57 € 10,53 € 11,1
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 22,2 € 22,11 € 23,31
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 35,41 € 35,28 € 37,19
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 45,98 € 45,81 € 48,29
V74 Meervlaksvulling amalgaam € 64,58 € 64,24 € 67,72
V80 Ja * Wortelkanaalstift € 18,5 € 18,43 € 19,43
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 32,77 € 32,64 € 34,42
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 45,98 € 45,81 € 48,29
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 56,55 € 56,34 € 59,4
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 75,05 € 74,77 € 78,83
V85 Ja * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 7,93 € 7,9 € 8,33
V91 Eénvlaksvulling composiet € 42,28 € 42,12 € 44,41
V92 Tweevlaksvulling composiet € 55,49 € 55,28 € 58,29
V93 Drievlaksvulling composiet € 66,06 € 65,81 € 69,39
V94 Meervlaksvulling composiet € 84,56 € 84,24 € 88,82
.

Maken en/of beoordelen foto's (X-codes)

X10 Kleine rontgenfoto € 14,8 € 14,74 € 15,54
X21 Kaakoverzichtsfoto € 63,42 € 63,18 € 66,61
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 63,42 € 63,18 € 66,61
X24 Schedelfoto € 28,54 € 28,43 € 29,98
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 126,84 € 126,36 € 133,23
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 52,85 € 52,65 € 55,51
.

Abonnementen (Z-codes)

Z10 Ja * Abonnement categorie A per maand € 6,87 € 6,84 € 7,22
Z20 Ja * Abonnement categorie B per maand € 10,57 € 10,53 € 11,1
Z30 Ja * Abonnement categorie C per maand € 14,27 € 14,22 € 14,99
Z40 Ja * Abonnement categorie D per maand € 17,43 € 17,38 € 18,32
Z50 Ja * Abonnement categorie E per maand € 21,14 € 21,06 € 22,2
Z60 Ja * Abonnement categorie F per maand € 5,81 € 5,79 € 6,11
U25 Ja * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
U35 Ja * Tijdtarief aan patienten die behandeld worden in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk in eenheden van vijf minuten.